شیشه شوی ۵۰۰ گرمی تمیز

قدرت پاک کنندگی زیاد لکه ها و چربی ها از سطح شیشه

خشک شدن سریع مایع شیشه پاک کن از روی سطح شیشه بدون بر جا ماندن لکه

بلند شدن بوی خوش هنگام مصرف شیشه پاک کن

فاقد هر گونه مواد شیمیایی مخرب سطوح

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۰ در انبار